Mikä ihmeen Kehumisen Kerho?

"Suomalaiseen kulttuuriin ei ole perinteisesti kuulunut itsensä ja muiden osaamisen arvostaminen ääneen, vaan kynttilää pidetään mielellään vakan alla. Aivan turhaan arkaillaan, sillä suomalaisissa työyhteisöissä on käsittämätön määrä osaamista, jota todellakin arvostetaan!
 

Siksi olen 15 vuotta sitten kehittänyt valmennustuotteen, jolla voidaan muutamassa tunnissa rakentaa minkä tahansa yrityksen työntekijöiden välille positiivisen palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuri"

- Juhana Helmenkalastaja

Kehumisen kerho opettaa sinut nauttimaan yrityksesi ja tuotteidesi kehumisesta. Valmennuksen jälkeen uskallat ja osaat kehua eli kertoa positiivisia asioita itsestäsi ja toisista ääneen. Valmennuksen aikana kenenkään ei tarvitse pelätä ilonpilaajia, eikä pessimistejä.


Kehumisen kerhossa ei puhuta toisten kehujen päälle, siellä ei kuulu negatiivisia välihuomautuksia ja kehuista muistetaan kiittää. Valmennuksen komento on Helmenkalastajalla, eikä edes johtajien tarvitse huolehtia kuin itsensä kehumisesta, pystyyn heidät kehutaan joka tapauksessa.

Mihin valmennus sopii?


Valmennus sopii kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille. Valmennus voidaan toteuttaa missä tahansa ympäristössä!

Valmennus sopii erinomaisesti esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Työhyvinvointipäivä
 • TyKy –päivä
 • Virkistyspäivä
 • Muutos- ja ristiriitatilanteiden jälkien eheyttäminen
 • Henkilöstön kannustus- ja palkitsemistilaisuus
 • Uusien ja vanhojen työntekijöiden tiimiyttäminen
 • Kick-Off –tilaisuus 
 • Lahjana asiakasyritykselle
 • Yrityksen kesäjuhla
 • Yrityksen pikkujoulut

Kehumisen Kerhossa jokainen osallistuja, kaikista hiljaisin ja vaatimattominkin saa äänensä kuuluviin, oppii kehumaan itseään ja vastaanottamaan kehuja kaikilta työyhteisön jäseniltä.

Kehumisen Kerhosta seuraa:
 

 • Voimakas positiivinen tunnereaktio, poskien punoitusta ja ilon kyyneleitä
 • Taito vastaanottaa ja antaa positiivista palautetta
 • Työmotivaation parantumista
 • Työtehon, tulosten, tiimihengen ja itsetunnon kasvua
 • Myönteisempi työilmapiiri
 • Työntekijöiden arvostus toisiaan ja omaa työtä kohtaan kasvaa
 • Unohtumaton kokemus ja pitkävaikutteinen kehumisen tunne

Valmennus

 

Valmennuksen kesto


Valmennuksen kesto on noin 2 – 3 tuntia ryhmäkoko huomioiden.
 

Valmennuksen hinta


Alkaen 1200 € + 100 € / osallistuja + alv. 24 %

Lisäksi mahdollisuus saada jokaiselle osallistujalle yksilöity Diplomi hänen kehuistaan!

Valmennuksen hintoihin lisätään mahdolliset valmentajien matka- ja majoituskustannukset.
 

KIITÄ, KEHU, KANNUSTA.

Tilaa Kehumisen Kerho

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Helmenkalastaja Oy (0983958-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juhana Helmenkalastaja
0407400060
info@helmenkalastaja.fi

Henkilörekisterin nimi

Helmenkalastaja Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Helmenkalastaja Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@helmenkalastaja.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.